Anna Carreras Aubets

Anna Carreras Aubets

PLAÇA MAJOR

Estem malalts o què?

PLAÇA MAJOR

Intriga, sol i feromones

PLAÇA MAJOR

La carn vol carn

PLAÇA MAJOR

Satisfacció

PLAÇA MAJOR

Ja sóc un clàssic

PLAÇA MAJOR

Un somni secret

PLAÇA MAJOR

Saliveu

PLAÇA MAJOR

Un nu i uns ulls

PLAÇA MAJOR

No sóc gelós, sóc conseqüent