Carina Filella

Carina Filella

De set en set

Lletania pels trens (II)

De set en set

Lletania pels trens

De set en set

Per no perdre el temps

De set en set

Digui el nom d’un conseller

De set en set

Malaguanyada Tabacalera

De set en set

La cultura del no a tot

De set en set

La memòria del Poble Vell

De set en set

El terme de la discòrdia

De set en set

La Catalunya petita