Carina Filella

Carina Filella

De set en set

Digui el nom d’un conseller

De set en set

Malaguanyada Tabacalera

De set en set

La cultura del no a tot

De set en set

La memòria del Poble Vell

De set en set

El terme de la discòrdia

De set en set

La Catalunya petita

De set en set

Empresaris del camp

De set en set

A les verdes i a les madures

De set en set

Per què emmalaltim?