David Marin Rubio

David Marin Rubio

La columna

Alemanya espera

La columna

Crear i protestar

La columna

Què hem de fer el 2014

20 de gener del 1939

L'ocupació del Pirineu

Joves emboscats que no volien anar al front

La columna

L'onada que arriba

La columna

Petons de cinc minuts

Vuit mesos de guerra d'un noi de divuit anys

21 de desembre del 1938

Nou mesos estancats al Segre