Eva Garcia Pagan

Eva Garcia Pagan

L’APUNT

Beneït “prusés”

L’APUNT

Un esforç que pot ser inassumible

L’APUNT

Poder de dona

L’APUNT

Pensions de pena que fan plorar

L’APUNT

Estrènyer (encara més) els cinturons

L’APUNT

Un llop anomenat crisi del deute

L’APUNT

Caducats als quaranta i tants

L’APUNT

Benvingut tipus fix; adeu, variable

L’APUNT

Sobre els deutes pendents