Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

L’APUNT

I de regal, una escriptora morta

De set en set

Una foto de carnet

De set en set

Politiqueig

De set en set

Una casa per escriure-hi

L’APUNT

Marilyn i Dostoievski

opinió

Crescenti, el pa de cada dia

De set en set

Un home a l’ombra

De set en set

Meravellosa Irene Polo

De set en set

Fisher, el conill porquí