Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

L’APUNT

Els llibres com a marca comercial

L’APUNT

El vell país de Dominique Lapierre

De set en set

Vacances vergonyoses

L’APUNT

El feminisme com a exercici crític

De set en set

Un esmorzar amb Putin

opinió

Repeticions i monstres

De set en set

Emmalaltir

De set en set

Torn de paraula

De set en set

Per què el fill no llegeix?