Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

Caiguda lliure

Vaga de metges

Caiguda lliure

Passeig per Montmartre

Caiguda lliure

Flamerades de guerra

Caiguda lliure

Un pati amb hortènsies

Caiguda lliure

Un home espera

Caiguda lliure

Morir-se les coses

Caiguda lliure

El temps del poema

Caiguda lliure

Gala al seu castell

Caiguda lliure

Aquell petit jardí