Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

De reüll

Una casa buida

El tresor s’ha de merèixer

De set en set

Periodisme, la cursa de fons

L’APUNT

Recuperar la literatura eròtica

L’APUNT

Lliçons de literatura

De set en set

Premonició de la tardor

L’APUNT

Llibres com floretes de marge

L’APUNT

L’amor al país no finança l’amor a l’art

L’APUNT

Rumba catalana al plat, per favor