Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi
Esteve Vilanova

Els nous reptes

anàlisi
Esteve Vilanova

El dia de la il·lusió

anàlisi
Esteve Vilanova

L’estel de Barcelona

anàlisi
Esteve Vilanova

L’atenció al client

anàlisi
Esteve Vilanova

La mitologia en la política

anàlisi
Esteve Vilanova

Remoure el passat?

anàlisi
Esteve Vilanova

I el futur ja no serà el que era

anàlisi
Esteve Vilanova

Cap a on anem?

anàlisi
Esteve Vilanova

“No tenim res preparat”