Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi

El poder estratègic de la intel·ligència

anàlisi
Esteve Vilanova

I això, qui ho paga?

anàlisi
Esteve Vilanova

L’estat de crisi

anàlisi
Esteve Vilanova

Aquesta vella ‘amiga’, la inflació

anàlisi
Esteve Vilanova

Conseller Jaume Giró

Gràcies, Joan Ribas

anàlisi
Esteve Vilanova

Joc de cartes

anàlisi
Esteve Vilanova

La regla d’or

anàlisi
Esteve Vilanova

Principi de realitat o principi de plaer