Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi
Esteve Vilanova

Menys préstecs i més cars

El 24 de setembre de 1993 el govern de Felipe González crea amb el Reial Decret Legislatiu 1/1993 el text refós de la Llei d’Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats....

anàlisi
Esteve Vilanova

S’ha acabat el bròquil

En èpoques franquistes els cantants gaudien d’una subtilesa impressionant per dir amb al·legories allò que volien dir i la censura no els ho permetia. La Trinca i en Lluís Llach varen ser el grup...

anàlisi
Esteve Vilanova

És perdó o clemència?

La setmana passava vàrem assistir un fet excepcional; en un mateix dia i en poques hores de diferència dues peticions de perdó. Lluny del meu pensament és judicar si aquest actes de contrició són...

anàlisi
Esteve Vilanova

Inseguretat jurídica

Els països endreçats i que funcionen, tenen en comú que les seves institucions funcionen i són previsibles, mentre que als països decadents les institucions són erràtiques i imprevisibles. Dit això,...

anàlisi
Esteve Vilanova

Borrell fulmina la “marca España”

Des que el primer govern de Mariano Rajoy va crear per decret “l’Alt Comissionat del Govern per la Marca España” amb la missió de promocionar i potenciar la imatge d’Espanya arreu del món, no...

anàlisi
Esteve Vilanova

“«Merecemos perder Cataluña»”

El 7 de juliol del 1931 el Banc de Catalunya feia fallida. Un enfrontament amb el socialista Indalecio Prieto va provocar que aquest, com a represàlia, ordenés la retirada dels dipòsits que hi tenia...

anàlisi

Cicló a la Mediterrània

No deixa de ser curiós, i simptomàtic, que els europeus ni siguem capaços de batejar amb un mateix nom un fenomen meteorològic com és un cicló o un huracà que hi ha en el Mediterrani. Ara mateix...

anàlisi

Deu anys de Lehman Brothers

El passat dia 15 va fer deu anys de la fallida del banc Lehman Brothers, un banc fundat el 1850 i que amb el temps es va transformar en una companyia global. A partir d’aquell dia es va evidenciar que...

anàlisi
Esteve Vilanova

La (in)sostenibilitat de l’Espanya de les autonomies

Un model d’estructura regional de l’Estat espanyol que necessita per subsistir l’aportació de 16.000 milions d’euros anuals d’una comunitat, és un model insostenible en el temps i per tant...