Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Tribuna

Quin món deixarem?

Hem pres consciència de què les nostres accions u omissions no solament tenen conseqüències en el present, sinó també en un futur llunyà. Les decisions que prenem tenen efectes en tot el planeta,...

Tribuna

Conflicte de valors i laïcitat

En societats plurals, el conflicte de valors és un fenomen quotidià, però solament quan col·lectius distints es troben i es comuniquen entre si. Com expressen els analistes de les societats postmodernes...

Tribuna

Talent, humilitat i esforç

L’excel·lència en el procés educatiu, qüestió que preocupa tots els agents educatius i, de manera especial, els màxims responsables del sistema educatiu, és la resultant d’una equació que suma...

Tribuna

La no-violència és el camí

La pràctica de la no violència és el camí cap a la pacificació del món. La no violència és un moviment ampli i ric que no es pot presentar de manera simplificadora. És un mètode nascut al redós...

Tribuna

Ecoespiritualitat

La darrera encíclica del Papa Francesc encara porta cua. Els neoconservadors liberals americans s’hi han oposat radicalment. Els pensadors socials i ecologistes europeus l’han defensada amb èmfasi....

Tribuna

Saber valorar

El desvetllament dels valors és un deure de la pràctica educativa, però també ho és ensenyar a les noves fornades a discernir bé, a separar el gra de la palla, el que és essencial del que és anecdòtic...

Tribuna

Postmaterialisme

Els objectes no omplen. Els necessitem per viure, però no estem fets per a consumir. En necessitem molts menys dels que creiem, però ens han malacostumat a un consum innecessari d'objectes. Ens repeteixen,...

Tribuna

Una ètica per al futur

El futur depèn de les opcions que es prenen en l'actualitat i, segons quines siguin aquestes, s'està esbossant un futur més clar o més obscur. En aquesta ètica, el futur compta, fins a tal punt, que...

Tribuna

Acollir els altres

Hi ha un clam en la ciutadania que diu: Volem acollir. L'acollida dels refugiats és imperatiu ètic que posa de manifest la decència moral d'una societat, la seva sensibilitat envers els més vulnerables,...