Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Tribuna

La no-violència és el camí

La pràctica de la no violència és el camí cap a la pacificació del món. La no violència és un moviment ampli i ric que no es pot presentar de manera simplificadora. És un mètode nascut al redós...

Tribuna

Ecoespiritualitat

La darrera encíclica del Papa Francesc encara porta cua. Els neoconservadors liberals americans s’hi han oposat radicalment. Els pensadors socials i ecologistes europeus l’han defensada amb èmfasi....

Tribuna

Saber valorar

El desvetllament dels valors és un deure de la pràctica educativa, però també ho és ensenyar a les noves fornades a discernir bé, a separar el gra de la palla, el que és essencial del que és anecdòtic...

Tribuna

Postmaterialisme

Els objectes no omplen. Els necessitem per viure, però no estem fets per a consumir. En necessitem molts menys dels que creiem, però ens han malacostumat a un consum innecessari d'objectes. Ens repeteixen,...

Tribuna

Una ètica per al futur

El futur depèn de les opcions que es prenen en l'actualitat i, segons quines siguin aquestes, s'està esbossant un futur més clar o més obscur. En aquesta ètica, el futur compta, fins a tal punt, que...

Tribuna

Acollir els altres

Hi ha un clam en la ciutadania que diu: Volem acollir. L'acollida dels refugiats és imperatiu ètic que posa de manifest la decència moral d'una societat, la seva sensibilitat envers els més vulnerables,...

Tribuna

Laïcitat oberta

La laïcitat és un element fonamental de tota democràcia liberal composada per ciutadans que professen distintes idees del món i del bé, ja siguin espirituals, religioses o seculars, però aquesta...

Tribuna

Conviure pacíficament

En les societats postmodernes secularitzades, la diversitat religiosa, cultural i ètnica és un factor que va in crescendo. Com a conseqüència dels fluxos migratoris i de la llibertat de creences i...

Tribuna

El perdó difícil

Hi ha el perdó fàcil i el perdó difícil. És senzill perdonar quan l'ofensa és lleu, quan no hi havia el més mínim indici de responsabilitat, quan una conjunció atzarosa d'elements propicia el...