Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Valors emergents

En èpoques de crisi, les preferències dels ciutadans experimenten una profunda transformació. No em refereixo només a les crisis econòmiques o socials; també a les crisis personals. La crisi posa...

El silenci, el gran absent

Som víctimes de la “civilització del soroll”. L'expressió és de Raimon Panikkar. La recull en El ritme de l'ésser, obra recentment editada per Editorial Fragmenta. La idea la trobem reflectida...

Contra el ressentiment

El ressentiment és una emoció tòxica, summament perjudicial, que quan rosega l'ànima ennegreix la vida de la persona que el pateix i totes les activitats que desenvolupa. És com un verí, pitjor encara,...

Audàcia i unitat

Si és veritat que el nostre país ha començat un procés de transició nacional que el portarà a la seva plenitud com a nació, no hi ha dubte que aquesta etapa exigirà un alt nivell de compromís...

Decàleg per a la campanya

Comença la campanya electoral més transcendental de la història de Catalunya des de la recuperació de la democràcia. Té un caràcter plebiscitari. Ens hi juguem molt. Pot molt ben ser que hi hagi...

Conciliació, ¿una utopia?

Fa més de vint anys que sento parlar de la necessària conciliació entre la vida laboral i la vida familiar. He llegit tota mena d'estudis, alguns de molt ben fets a casa nostra, sobre la urgència de...

Lleure creatiu

Tal com està el panorama, tenir feina és ja un privilegi. Disposar d'una nòmina mínimament digna que permeti fer front a les despeses que suposa viure és un bé que la meitat dels joves de casa nostra,...

Elogi de la vergonya

La vergonya no és una virtut, però indica un límit, un sentit de privacitat. Experimentem vergonya quan l'altre, sense haver-lo convidat, s'ingereix en la pròpia esfera íntima i veu allò que no volíem...

‘Crear capacitats'

Una de les veus més sòlides de la filosofia americana contemporània és Martha C. Nussbaum (1947). Recentment ha estat distingida amb el Premi Príncep d'Astúries d'Humanitats, agafant la torxa de...