Gemma Busquets Ros

Gemma Busquets Ros

De reüll

Els amants

Crònica

L’ocell vola sol

De reüll

La cosidora

L’APUNT

Ells i el jo

De reüll

La becària

L’APUNT

Pots de vidre sense confits

opinió

Nosaltres, les dones

De reüll

La dona nevada

L’APUNT

Els amics del bosc