Guillem Vidal

Guillem Vidal

Mirador

Fer bordar els gossos

anàlisi

Un cinema acomplexat

Crítica
cinema

Els idiotes de Hollywood

Mirador

Música i arquitecte

Crítica
dansa

De festa

Toc. cobla
de

La força de les petites coses

Crítica
cinema

Contra els molins de vent

Crítica
cinema

Roca justiciera

Mirador

Els premis premiats