Imma Merino

Imma Merino

Crítica
cinema

Un film que mereix agradar

Tribuna

El testimoni alliberador i digne d’Enric Majó

De set en set

El crit

De set en set

Genocidis

De set en set

Yael

Crítica
cinema

Amb les sensacions vives

De set en set

Fraternitat

De set en set

Passió japonesa

Tribuna

Pinochet, com un vampir, encara viu a Xile