Ombres d'estiu

Això és la felicitat

Ombres d'agost

Els misteris de Welles

Ombres d'estiu

Explicar la veritat és difícil

Ombres d'estiu

La línia entre els vius i els morts

Ombres d'agost

Victòria per la pau

Ombres d'agost

Sempre alerta

Ombres d'agost

Humans, massa humans

Ombres d'estiu

Companyonia

Ombres d'estiu

El temps de la cura