Els comentaris d'Olivar són ELS d'una
persona llargament cultivada

Crist vist per un marxista

de set en set

Telefonia

de set en set

Espriu i la mort

sembla tan real que es fa
difícil no reconèixer-s'hi

Céline i Jesse

de set en set

Excepció cultural

EL DOCUMENTAL només s'ha
estrenat de moment a Madrid

Una misogínia escandalosa

de set en set

Comitè de savis

Les seves aportacions semblen indiscutibles en el món del teatre

Elogi dels actors i les actrius professionals

de set en set

‘Bajarí'