de set en set

El cinèfil Torres-Dulce

de set en set

23-F

he llegit aquests dos llibres, però
també he mirat les seves imatges

Escriure sobre la mare

de set en set

Consell de Wert

de set en set

El rostre de Rajoy

la pel·lícula és un
document valuosíssim

Descoberta d'un document històric

de set en set

Seny i canvi

de set en set

Films sense retorn

El desert d'ATACAMA IMpresSiona
per la seva Bellesa

Una gorra perduda en el desert