Imma Tubella Casadevall

Imma Tubella Casadevall

La fi de l'ambigüitat

La mossegada de la humiliació

Pacte o determinació?

I si se n'ocupessin les dones?

‘Quo vadis', Europa?

‘UOC & Plugged'

La lliçó de Sarajevo

Déu és home o és dona?

Reflexions de “temporada”