Jordi Grau Ramió

Jordi Grau Ramió

De Lluny

La qualitat sempre suma

DE SET EN SET

Joan Delort

De Lluny

El cercle virtuós

DE SET EN SET

Indignitat

DE SET EN SET

No n'aprenen

DE SET EN SET

No hi entenen res

De Lluny

No ho espatllem

PLAÇA MAJOR

Impostar

la columna

L'home de la cua