Josep M. Salvatella Sunyer

Josep M. Salvatella Sunyer

Aquella Girona en Fires

Des de l’altra riba

Viles i dites empordaneses

Dones de febrer i d’agost

Morir, fet i fet

Pensaments singulars

El testament

Les eternes ombres

Naufragis a la nostra costa