Josep M. Salvatella Sunyer

Josep M. Salvatella Sunyer

La dona catalana

Calders a Llançà

Facècies empordaneses

El més vell company de l’home

Des de l’altra riba

Primavera

La nostra parla

El nostre poble

Teoria literària del viatge