Joaquim Nadal Farreras

Joaquim Nadal Farreras

Antoni Viladomat i Manalt

Fill de Salvador Viladomat, de Berga, i de Francesca Manalt, Antoni Viladomat i Manalt va néixer a Barcelona el 20 de març de 1678, en un ambient lligat a la producció artística per la condició del...

Sant Jordi, 2014

Durant trenta-cinc anys he compaginat el dia de Sant Jordi les meves obligacions institucionals a Girona, i a Barcelona, amb una inexcusable presència a Girona per seguir de prop el muntatge de les parades...

‘L'Avenç', 400

L'any 1976, un grup d'estudiants inquiets i compromesos va decidir treure al carrer una revista d'història. Abans, havien fet algun experiment intern a la universitat amb uns quaderns que recollien aportacions...

Alcaldes que escriuen

Cada vegada que em cau a les mans un llibre o un article escrit per un alcalde el cap em du a un record entranyable de Josep Maria Recasens i Comes, que fou l'alcalde de Tarragona de 1979 i que ja tenia...

La dispersió socialista

La fragmentació de l'espai polític socialista a Catalunya és, avui, una realitat clamorosa i preocupant. La unitat forjada amb esforç i intel·ligència el 1978, ara s'esberla i es llença un capital...

Espanyolitzar

Recentment, el govern francès ha proposat una nova orientació en matèria de política lingüística, que ha de significar la protecció de les llengües regionals, amb una modificació de la Constitució....

Josep de C. Serra i Ràfols

He escrit sovint que som un país desmemoriat, poc agraït i que, en general, sabem molt poques coses. Moguts per la foguerada de la conjuntura, encimbellem els noms i les persones per deixar-los caure,...

Catalunya i Espanya

Penso sovint en les nostres estructures d'estat. En el somni noucentista, en la dèria planificadora, en la revolució del bon gust, en la civilitat, en la Catalunya-ciutat. Transito pels ideals pragmàtics...

Joaquim Folch i Torres

Les primeres dècades del segle XX van ser generoses en excursions, viatges i campanyes de descoberta, del paisatge i del patrimoni. El Pirineu va ser objecte d'un interès renovat, no només pel simbolisme...