Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

La campana de la llar

Cinquanta anys de concerts

El buf diví d’Atenea

Figueres, inesgotable

El camí segueix

El pas de l’any

Set segles de fira

Centenaris i més

Barcelona xucla