Josep Valls Grau

Josep Valls Grau

LA GALERIA

Clapera Mayà, d’Olot

Tribuna

El miracle

LA GALERIA

La lluna i la ceba

LA GALERIA

La fira de les vanitats

LA GALERIA

Taula, llit i devoció

Tribuna

Ídols del país veí (el de dalt)

LA GALERIA

Castell, amics i feina

LA GALERIA

Olot, Bratislava, Moscou

Tribuna

Prediccions