Llúis Foix

Llúis Foix

Un país de qualitat

Pobles pràctics i democràtics

El canvi de rasant

L'hora de fer política

Que parli la gent

La pluralitat del món jueu

Polítics catalans, surtin més

Anglaterra vol i dol

Islam i democràcia