Llúis Foix

Llúis Foix

Pujol davant la història

opinió

Ha caigut tot sol al pou

Rússia vol refer fronteres

Estat propi per als kurds

Comprendre les dificultats

Els morts que encara parlen

Hi cabem tots

Europa en campanya

Política i cordialitat