Maria Teresa Màrquez Ramirez

Maria Teresa Màrquez Ramirez

L’APUNT

Propaganda només per als joves

A la tres

Ser ultra té un preu

L’APUNT

L’esperança de la política local

A la tres

Polítics despullats

L’APUNT

Pagesia com a primera necessitat

A la tres

Bruce i Catalunya

L’APUNT

Públic i privat: on són els límits?

A la tres

De cul per l’estètica

A la tres

El pacte de Sant Jordi