Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Esperit crític

Qui calla consent?

Fortalesa i estabilitat

Guanyador clar, resultat incert

Les eleccions de diumenge

Retornar la dignitat

Temps d'incerteses

És cosa de tots

Obrir tallafocs