Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

L'ús de l'espai públic

Regeneració

Elecció directa

A mig camí

Avui és demà

Les regles del joc

Una aposta encertada

Víctima o botxí?

Estan passant coses