Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Fiar-ho tot a l'atzar

Immunitat no vol dir impunitat

La sortida catalana de la crisi

Reflexió activa

Una vella disjuntiva en un nou context

Res no és de franc

Encara hi ha més a perdre

Exportar talent

No hem tocat fons