Rafael de Ribot Torroella

Rafael de Ribot Torroella

Despertar la consciència

Les previsions han fallat i no s'han complert els auguris dels que ens anunciaven que aquest principi de segle seria el de la transformació de la societat de la informació per la del coneixement. Ara...

Futbol primitiu

El primer repte que va haver d'assumir l'espècie humana va ser el de la seva supervivència. Des de temps immemorials la lluita no va ser una elecció per a l'ésser humà, sinó una necessitat: guanyar...

Més exigència

L'any 1897 una associació d'estudiants, el Fòrum d'Estudiants Europeus, va impulsar un sistema de beques per afavorir la mobilitat dels universitaris dins del territori europeu. El polítics de la comissió...

SOS govern

Estem a quaranta-vuit hores de la celebració de la cimera anticrisi convocada pel president Artur Mas. Els últims dies s'han accentuat els contactes i les negociacions per tal de fer possible un acord...

Incerteses euromediterrànies

Barcelona, en la seva recerca del paper que ha de jugar al món, ha expressat sovint la seva voluntat d'exercir de capital de la Mediterrània. L'últim intent de formalitzar-ho d'alguna manera va ser...

Velocitats variables

Des que l'anterior govern va decidir aplicar la limitació de velocitat als accessos a la ciutat de Barcelona, em pregunto si els avantatges que oferia la mesura estaven reservats als ciutadans i visitants...

Parlem-ne

Qui mana? Qui té capacitat de marcar l'agenda política. Si fem cas del que ha passat en els últims dies, José María Aznar mana més a Espanya que José Luis Rodríguez Zapatero, que s'ha vist arrossegat...

Bones intencions

Ara que arriba cap d'any són molts els que fan una llista de bons propòsits. Per posar un exemple molt pròxim, ¿qui no coneix un fumador o fumadora que aprofita el canvi d'any per proposar-se, per...

GUILLEM CIFRÉ

Models d'oposició

Una de les principals obsessions d'Artur Mas, fins i tot abans de guanyar les eleccions, ha estat donar contingut a la creença que una manera de fer és una manera de ser. Humilitat, treball, esperit...