Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Art cubà a Santa Coloma

La Selva, capital Riudarenes

Trasbals a Santa Coloma

Virgili a Santa Coloma

D'Arpitània a Girona

‘Aball el dictadó :-o'

Les ungles de la Sra. Veray

Aquells Reis de Ripoll...

L'hora dels mestres