Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

LA GALERIA

Petita pàtria de Farners

LA GALERIA

Darina de Farners

LA GALERIA

Molts déus Esculapi

LA GALERIA

Ferri de Farners

LA GALERIA

Cognoms de Farners

LA GALERIA

Un virus menor

LA GALERIA

Sons de Farners

LA GALERIA

Sant Pol, entre Calelles

LA GALERIA

‘Viatjats’ de Ripoll