Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Santa Maia de Farners (2)

Santa Maia de Farners

Entre Tordera i Maçanet

Gegantes de Farners

Altruistes de Farners

Callaràs?

Fotos de Farners

Nits de Farners

Un cubà a Santa Coloma