Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

LA GALERIA

Sant Pol, quina era la qüestió?

LA GALERIA

Retrògrads de Farners

LA GALERIA

Irrespectuosos de Farners

LA GALERIA

Culpables (o no) de  Farners

LA GALERIA

Despertadors de Farners

LA GALERIA

Ripoll avant

LA GALERIA

Independents de Farners

LA GALERIA

Entre Riudarenes i Farners

LA GALERIA

Deixalleria de Farners