Toni Brosa

Toni Brosa

Lletra petita

Els ‘senyors X’

Lletra petita

Democràcia ‘popular’

A la tres

La dansa de la pluja

A la tres

El discurs del rei

A la tres

Qui vigila el vigilant?

A la tres

El PP a les barricades

A la tres

Afers interns

A la tres

Salvador d’Espanya

A la tres

Paraula de déu