Tura Soler Pages

Tura Soler Pages

Pel broc gros

La veritat que sembla que sigui de mentida

Pel broc gros

Guerra mediàtica que no tocava lliurar pel fons del mar

Pel broc gros

Protegir la imatge ‘versus' protegir la integritat

el quadern

Efectes col·laterals

el quadern

Regals enverinats

el quadern

Parides

el quadern

Prediccions i malediccions

el quadern

Que vingui el llop

el quadern

Secrets i espionatge