Xavier Castillón Plana

Xavier Castillón Plana

Crítica
música

‘Chaâbi'

La política de la negació cultural

L'estiu a escena

Contra els estils

música
Crònica

Un comiat feliç

música
Crònica

Un bon professional

La serra de dues mans

música
Crònica

Cadaqués, a la cruïlla

música
Crònica

Joves per sempre

Hodgson, supergran