Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

OPINIÓ

Una identitat digital que crea sentiment europeu

OPINIÓ

‘Brexit’: efectes contundents

opinió

Democràcia o autoritarisme

opinió

Fronts oberts a la Unió Europea

opinió

Covid: ombres i llums

opinió

Només ho pot fer Europa

opinió

Salvant els mobles

opinió

Efectes col·laterals de la Covid-19

opinió

Entendre Amèrica i Europa