Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

opinió

Voluntat, cautela i esperança

opinió

La gestió europea

opinió

El difícil camí del ‘Brexit’

opinió

Impuls democràtic a la UE

opinió

‘Brexit’, ara sí!

opinió
Xavier Ferrer

Europa davant el món

opinió

A la porta del ‘Brexit’

opinió

I ara què?

opinió

Europeisme!