Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

opinió

Europa en temps de descompte

XAVIER FERRER

L'escenari europeu

opinió

Imatge o pragmatisme

opinió

Els avantatges de l'Europa política

opinió

Europa: la fi de la innocència

opinió

Democràcia, populisme i autoritarisme

anàlisi

Acords comercials i el ‘Brexit'

opinió

Contra el ‘Brexit', l'Europa de la gent

opinió

Europa: com més, millor