A New Understanding: Science of Psilocybin

A New Understanding: Science of Psilocybin. 2015. EUA. 55'.
Direcció: Roslyn Dauber
Argument: La ciència de la psilocibina explora el tractament de l’ansietat a la fi de la vida en pacients amb càncer terminal emprant psicoteràpia assistida amb psilocibina, un compost psicoactiu que es troba en alguns fongs, per facilitar experiències profundament espirituals.
Crítica: [ep] [ep] [ep] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [ep]