L'APUNT

La rendible inversió en el cinema d'autor

Cinema
patrimoni

El tresor descobert per Orson Welles

cinema

Eclèctic, d'autor, femení i alemany

Els festivals de les properes setmanes EL PUNT AVUI

Festivals com bolets

L'APUNT

Que la temporada de bolets s'allargui!

Una llàgrima de Gena Rowlands a ‘Faces', de John Cassavetes ARXIU

Escala, camí, ull, arbre

El cartell de la pel·lícula Arxiu
torna-la a posar, sam
Bernat Salvà

Pistolers melancòlics

L'APUNT

Talent als dos costats de la llei

Mirador

Una certa por cap a la política