Economia

La Cecot crea l’Agrupació de Polígons industrials de Terrassa

Memòria Històrica

Catedràtic d’estructura econòmica. IQS School of Management. Autor de ‘El Crash. Tercera Fase’. roca editorial

Podem reduir la jornada laboral i viure millor

Degà de la UPF Barcelona School of Management, catedràtic de la UPF, membre de la Junta del CEC i ACCID

Indicadors d’innovació

Emprenedora

El drama de l’educació

catedràtic de bioquímica i biologia molecular. Facultat de Biologia de la UB

El llegat de Draghi: independència i sobirania

ECONOMISTA I DIRECTOR GENERAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS
DE MEMÒRIA

Catalunya 2030-2040

Professor de Política Econòmica de la UB

El comerç exterior europeu

Catedràtic d’organització econòmica internacional de la UB i membre de la reial acadèmia de ciències econòmiques i financeres d’espanya. creu de sant jordi

Els oblidats de la recuperació, amb l’ai al cor

Barcelona