Calonge i Sant Antoni

Carles Vilar amb l'Estelada de la Pau

11/09/2015 - 

Autor: Telemari Díaz