Amaranta Gibert Montero

Amaranta Gibert Montero

Això al poble no li agradarà

Sant Jordi amb ulls de turista

opinió

La dansa, una eina per entendre el món

opinió

El Canal, una alenada d’aire fresc

opinió

Aquest 2023 us desitjo Cultura!

opinió

Protegir ‘lo nostru’

opinió

La cultura en espais no convencionals

opinió

Interpel·lar el públic teatral

opinió

Girona a Tàrrega