Anna Puig Cantarero

Anna Puig Cantarero

Lletra petita

Els toros i la fi del món

Lletra petita

Dutxar-se

Lletra petita

Rajoy no ho té magre

Lletra petita

1.134 euros

A la tres

Benaurada rutina

A la tres

Fregar escales

A la tres

Qui la té més llarga

A la tres

Rius secs

A la tres

No sé sumar